Ξεκινήστε ένα νέο ερωτηματολόγιο

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων HelpMeVote

14 Μαΐου 2019

Εμείς στο HelpMeVote λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την ιδιωτικότητά σας. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, το έργο του HelpMeVote/VoteMatch λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, όπως ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Αυτό σημαίνει ότι:

Ποιος βρίσκεται πίσω από το HelpMeVote/VoteMatch;

Η εφαρμογή HelpMeVote/VoteMatch είναι ένα αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης "Διαδικτυακές Υπηρεσίες - HelpMeVote" υπό την επιστημονική ευθύνη του Ιωάννη Ανδρεάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων. Σε αυτή τη δήλωση απορρήτου, θα σας εξηγήσουμε το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς μέσα στον ιστότοπό μας, το HelpMeVote/VoteMatch. Σας συνιστούμε να το διαβάσετε προσεκτικά.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Ιωάννης Ανδρεάδης
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2310991992
admin@epolls.eu

Ποια τεχνικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε για να έχουμε την κατάλληλη επισκεψιμότητα στο διακομιστή;

Για να βεβαιωθούμε ότι ο διακομιστής του HelpMeVote/VoteMatch λειτουργεί σωστά αποθηκεύουμε τα ακόλουθα τεχνικά δεδομένα:

Τα τεχνικά δεδομένα αποθηκεύονται για τριάντα ημέρες το πολύ. Μετά τα δεδομένα διαγράφονται.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε για να λειτουργήσει σωστά το HelpMeVote/VoteMatch;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τη σύγκριση των απαντήσεών σας με τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων.

Τα ανώνυμα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε για να σας δώσουμε το αποτέλεσμα είναι:

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα ανώνυμα δεδομένα σας;

Οι ανώνυμες απαντήσεις σας στις ερωτήσεις του HelpMevote καθώς και τεχνικά δεδομένα (χρόνος απαντήσεων και το αν χρησιμοποιείτε κινητή ή σταθερή συσκευή) αποθηκεύονται ως σύνολο ανώνυμων δεδομένων από το οποίο είναι αδύνατο να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των ατόμων που έχουν δώσει τις απαντήσεις. Τα σύνολα αυτά αποθηκεύονται σε υπηρεσίες διάθεσης ερευνητικών δεδομένων (π.χ. openICPSR, gesis, κλπ) και διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από αυτές τις υπηρεσίες.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας τηρούμε απόλυτη εχεμύθεια. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους συμβαλλόμενους, εταιρείες ή οργανισμούς, εκτός και αν υποχρεωθούμε από τον νόμο (για παράδειγμα, σε περίπτωση που έχει διαπραχθεί κάποιο έγκλημα και η αστυνομία ζητάει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα).

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσουμε την κακή χρήση και την χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, ανανεώνουμε συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας μας για να διασφαλίσουμε την ασφαλή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων και προσπαθούμε να προβλέψουμε πιθανά προβλήματα.

Αλλαγές στην δήλωση απορρήτου

Επιφυλασσόμαστε για το δικαίωμα τροποποίησης αυτής της δήλωσης. Προτείνουμε να διαβάζετε την δήλωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Θεώρηση και τροποποίηση των δεδομένων σας

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε ερωτήσεις για την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουμε ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανανεώσετε/τροποποιήσετε/διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα δικαιώματά σας είναι τα ακόλουθα:

Διαμαρτυρίες

Εάν θεωρείτε ότι δεν σας πληροφορούμε με τον σωστό τρόπο, έχετε δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε στις αρχές. Για την Ελλάδα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα